- Advertisement -

View Aksara Jawa Ora Images

0

View Aksara Jawa Ora
Images
. Aksara jawa, juga dikenal sebagai hanacaraka, carakan, atau dentawyanjana, adalah salah satu aksara tradisional indonesia yang berkembang di pulau jawa. Aksara jawa adalah turunan dari jenis aksara brahmi.

Sinau Bareng Aksara Jawa Lengkap
Sinau Bareng Aksara Jawa Lengkap from nindityo.files.wordpress.com

Aksara murda ora kena dadi sesigeging wanda, dadi. Hampir ratusan bahkan ribuan, tapi bukan hanya suku dan bahasa. Aksara 'a' ing basa jawa ora mesthi padha vokale (pangucape) senajan padhadene 'a'.

Aksara 'a' ing basa jawa ora mesthi padha vokale (pangucape) senajan padhadene 'a'.

Contoh cara menggunakan pasangan aksara jawa dasar (ngelegena) mengenal aksara jawa dan jakiem asmowidjojo sing wawancara mung bisa jawa ngoko. Belajar aksara jawa di sini! Vivie martina hardjo keturunan wong jawa suriname manggon neng medan. Aksara jawa, juga dikenal sebagai hanacaraka, carakan, atau dentawyanjana, adalah salah satu aksara tradisional indonesia yang berkembang di pulau jawa.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.