21+ Aksara Jawa Yaiku Gif

0

21+ Aksara Jawa Yaiku
Gif
. Perkembangan aksara jawa pada masa kemerdekaan. Nya e.na,dha,da,wa 3.pasangan aksara jawa sing beda banget karo aksara legenane yaiku a.ha,sa,pa b.ka,ta,la c.ra,ga,nga,ya d.ba,ca,nya e.na,dha,da,wa 4.tembung iki yen ditulis aksara jawa mbutuhake sandhangan pengkal a.muji syukur b.yatim piyatu c.yatna yuwana d.nyai dasimah.

Aksara Jawa Dan Pasangannya Sandangan Cara Menulis Contoh
Aksara Jawa Dan Pasangannya Sandangan Cara Menulis Contoh from i1.wp.com

Aksara jawa adalah aksara turunan dari aksara brahmi. Padmosoekotjo dalam buku paramasastra jawa, jinising tembung kaperang ana 10 werna, yaiku; Orang jawa yang setiap harinya menggunakan bahasa jawa , terkadang dalam mengerjakan soal materi pelajaran bahasa jawa nilainya kurang memuaskan.

Ayo podho sinau aksara jawa yaiku aksara murda rupane kaya na, ka, ta, sa, pa, nya, ga, ba.

Nulise tetep nganggoaksara i nanging diunekake e. 4 yaiku aksara ma miring 3. Cara nulis aksara jawa iku gampang banget, yaiku padha karo nulis aksara latin. Aksara jawa penulisan umum (note:

Leave A Reply

Your email address will not be published.