- Advertisement -

Get Aksara Jawa Pamedhare Wasitaning Ati PNG

0

Get Aksara Jawa Pamedhare Wasitaning Ati
PNG
. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa jawa. Download lagu dhandhanggula pamedhare (7.22 mb) mp3 secara gratis di situs ini dan jelajah lagu dhandhanggula pamedhare (7.22 mb) lainnya tanpa download mp3 dhandhanggula pamedhare mp3 gratis, mudah dan cepat.

Ukara Iki Sing Kelebu Pariwara Yaiku Brainly Co Id
Ukara Iki Sing Kelebu Pariwara Yaiku Brainly Co Id from id-static.z-dn.net

Disebutkan aji saka berasal dari bumi majeti. Artikel salam tekno kali ini akan memberitahukan kepada anda mengenai beberapa alat translate jawa ke aksara jawa yang dapat digunakan unt. Download lagu dhandhanggula pamedhare (7.22 mb) mp3 secara gratis di situs ini dan jelajah lagu dhandhanggula pamedhare (7.22 mb) lainnya tanpa download mp3 dhandhanggula pamedhare mp3 gratis, mudah dan cepat.

Pada 1 pamêdhare wasitaning ati cumanthaka aniru pujangga dahat mudha ing batine nanging kêdah ginunggung tan wruh lamun akèh.

Tembang dhandhanggula dan artinya | pamedharé wasitaning ati подробнее. Tulisan jawa kang ngrembaka ing tanah jawa kuwi asale saka aksara kawi turunan saka aksara brahmi. Pamedhare wasitaning ati, cumanthaka aniru pujangga, dahat muda ing batine. Pamedharé wasitaning ati, cumanthaka aniru pujangga, dahat mudha ing batiné, nanging kedah ginunggung, datan wruh yen akéh ngesemi, ameksa angrumpaka, basa.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.