- Advertisement -

Download Aksara Jawa Iku Pics

0

Download Aksara Jawa Iku
Pics
. Hampir ratusan bahkan ribuan, tapi bukan hanya suku dan bahasa. Dalam penulisan aksara jawa modern, aksara swara digunakan untuk menggantikan aksara aksara swara ing tulisan jawa iku cacahe ana lima yaiku aksara kang mujudake swara a, i, u, e dan.

Aksara Jawa Dan Contohnya Secara Lengkap Pasangan Sandhangan Dan Contoh Tulisan Seni Budayaku
Aksara Jawa Dan Contohnya Secara Lengkap Pasangan Sandhangan Dan Contoh Tulisan Seni Budayaku from 1.bp.blogspot.com

Transliterasi latin ke aksara jawa dan sebaliknya. Sebelum itu mari kita mengenal terlebih dahulu apa. Kalian pasti tau betapa banyaknya suku bangsa dan bahasa di negeri kita tercinta ini.

Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa jawa.

Kanggo keyboard typing sundanese script. Aksara jawa ing dhuwur iku. Aksara hanacaraka iku bisa dipérang dadi pamérangan gaya jawa utawa gaya sangskreta. Ngelmu iku kelakone kanthi laku (balai bahasa.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.